อ่าน-เขียน เรียนไทย

     คำอธิบายรายวิชา

       ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้สามารถจำแนกพยัญชนะตามระดับเสียง อ่าน เขียน และใช้สระ วรรณยุกต์ ผันวรรณยุกต์ เขียนรูปคำและอ่านคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด กระจายคำและประสมคำ ใช้พยางค์ คำ กลุ่มคำ ประโยคในการสื่อสาร จำแนกชนิดของคำและนำคำไปใช้สื่อสาร อ่าน เขียน และใช้คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ อักษรนำ อักษรย่อ คำควบกล้ำ คำที่มี ฤ ฤๅ  สำนวน สุภาษิต คำพังเพย เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องตรงความหมาย และนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ

ผลการเรียนรู้

1.  จำแนกพยัญชนะตามระดับเสียงได้อย่างถูกต้อง

2.  อ่าน เขียน และใช้สระ วรรณยุกต์ ได้ถูกต้อง

3.  ใช้สระในภาษาไทยในลักษณะต่างๆได้ถูกต้อง

4.  ผันวรรณยุกต์ เขียนรูปคำ และอ่านคำได้ถูกต้อง

5.  อ่านและเขียนคำไทยที่อยู่ในมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง

6.  กระจายคำและประสมคำได้ถูกต้อง

7.  ใช้พยางค์ คำ กลุ่มคำ ประโยคในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม

8.  จำแนกชนิดของคำ และนำคำไปใช้สื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

9.  อ่าน เขียน และใช้คำที่ประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์ได้

10. อ่าน เขียน และใช้อักษรนำ อักษรย่อ ได้ถูกต้อง

11. ใช้สำนวน สุภาษิต และคำพังเพยในการพูดหรือเขียนได้ถูกต้องและ

เหมาะสม

โฆษณา

One response to “อ่าน-เขียน เรียนไทย

  1. Pingback: หน้าแรก | Krusrirat

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s